nl en

Tijdschrift

Aziatische Kunst is het tijdschrift van de Koninklijke Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst (KVVAK) en verschijnt 3 keer per jaar. De artikelen zijn van de hand van de conservatoren van het Rijksmuseum en gerenommeerde wetenschappers op het gebied van Aziatische kunst in binnen- en buitenland.

Indien u het laatstverschenen tijdschrift in print wenst te ontvangen, gelieve contact op te nemen met het secretariaat van de KVVAK: info@vvak.nl of bezoek onze webshop.

Redactie

Louise de Blécourt
Jan van Campen
Iedske van Coevorden
Menno Fitski
Paramita Paul
Anna A. Slaczka
William Southworth

Ching-ling Wang

Bladmanager: Eveline Kamstra, lijster13@telfort.nl
Text editing: Mark Poysdon
Vormgeving: Gert Jan Slagter
Druk: Drukkerij Tienkamp

Advertenties

Om te adverteren in Aziatische Kunst kunt u contact opnemen met Rosalien van der Poel, bestuurslid: rhmvanderpoel@me.com